Rådgiving innen integrert plantevern i veksthus

19.05.2009 (Oppdatert: 08.10.2020)

Hensikten med prosjektet er å bidra til at skadegjørere i veksthuskulturene bekjempes med minst mulig bruk av plantevernmidler og mest mulig bruk av biologisk bekjempelse (nyttedyr).

Prosjektet er et tiltak for å oppfylle målene i ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler”, som er Landbruks- og matdepartementets strategi for å sikre at bruk av plantevernmidler skjer på en betryggende måte og med minst mulig risiko for dyrker, forbruker og miljø.

Prosjektleder er Annichen Smith Eriksen, NLR Viken avd. Jæren. Styringsgruppa for prosjektet har medlemmer fra Norsk Gartnerforbund, NIBIO Plantehelse og produsentene, og ledes av Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving.

Erfaringene fra flere års forskning, utprøving og veiledning innen området viser at det kreves kontinuerlig innsats i form av kunnskaps­overføring, motivasjon og praktisk hjelp for å få i gang og opprettholde en vellykket biologisk/integrert bekjempelse.

I 2000 ble det laget et røft estimat av bruken av biologisk bekjempelse i veksthus, som viste at nyttedyr ble brukt på ca. 80 % av grønnsakarealet og på ca. 5 % av prydplantearealet. I prydplantekulturene er det derfor fortsatt langt igjen før flertallet av produsentene bruker biologisk bekjempelse som viktigste bekjempelsesmetode.

Gjennom prosjektet tilbys produsentene hjelp til å planlegge og gjennomføre integrert bekjempelse av skadegjørere som opptrer gjennom vekstsesongen. Det arrangeres gartnerivandringer hos produsenter som lykkes med biologisk bekjempelse, og møter hvor gartnerne får informasjon om biologisk bekjempelse og integrert plantevern.

Rådgivingen i gartneriene gjennomføres av veksthusrådgiverne i NLR Viken, som dekker hele landet. Tilbudet er åpent for alle som driver planteproduksjon i veksthus. Er du interessert i mer informasjon, kontakt: annichen.smith.eriksen@lr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.