Dyrkingsgrupper

27.03.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

 

I en Dyrkingsgruppe deltar gårdbrukere i felles produksjonsretta fagsamlinger sammen med rådgiver og andre gårdbrukere. Dette bidrar til faglig påfyll, gode muligheter for erfaringsutveksling og sosialt nettverk.

I en Dyrkingsgruppe ligger forholdene godt til rette for samarbeid innen produksjon og omsetning. Tema som blir tatt opp i Dyrkingsgruppene vil variere og deltakerne kan også selv være med og påvirke aktiviteten i sin gruppe.

En fast rådgiver leder gruppen som møtes minst tre ganger i løpet av året.

Det tilbys Dyrkingsgrupper innen husdyrproduksjoner, frukt, bær, grønnsaker, potet, korn og frøproduksjon, samt innen foredling og omsetning.

Bli med i en dyrkingsgruppe!