Økologisk Veiledningsprosjekt

09.04.2008 (Oppdatert: 03.01.2017)

 

Regjeringen har satt som mål at 15 prosent av produksjonen og forbruket av mat skal være økologisk innen 2020.

Norsk Landbruksrådgiving har rådgivingstilbud for gårdbrukere både før, under og etter omlegging til økologisk drift. Mye av dette er organisert i Økologisk Veiledningsprosjekt, finansiert gjennom SLF.

> Les mer på http://www.nlr.no/oekologisk

> Oversikt over rådgivere i NLR innenfor økologisk landbruk (pdf)

> Kontakt din nærmeste rådgivingsenhet eller ring 476 30 073