Klimarådgiving

21.10.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)


Faktaark med klimaråd

Norsk Landbruksrådgiving har på oppdrag fra Landbrukets Klimautvalg/ Norges Bondelag utarbeidet faktaark med praktiske klimaråd. Les mer og last ned faktaarkene her 


Klimaseminar 2009

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte klimaseminar for rådgivere i landbruket 15. og 16. oktober 2009. Her kan du laste ned og lese foredragene fra seminaret (klikk på navnet til foredragsholderen):

Utfordringen

Helge Drange, UiB/Bjerknessenteret: Hvordan blir klimaet framover? 

Thomas Cottis, Klimafedrene/Høgskolen i Hedmark: Dette er alvor!  

Landbrukets klimautslipp - hvordan takle de?

Frode Lyssandtræ, LMD: Landbrukets klimamelding: Landbruk - en del av løsningen  

Arne Grønlund, Bioforsk: Hvordan kan agronomiske tiltak bidra til å binde karbon i jord?

Odd Magne Harstad, UMB: Klimagasser fra husdyrbruket. Muligheter og begrensinger for å redusere utslippene 

Sissel Hansen, Bioforsk: Hvordan kan vi redusere lystgassutslippene?

Bjørn Tor Svoldal, YARA: Klimagasser ved produksjon og bruk av mineralgjødsel - forenlig med en bærekraftig, optimal matproduksjon?   

Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving: Miljø- og klimakonsekvenser ved spredning av husdyrgjødsel 

Artur Granstedt, Biodynamisk forskningsinstitut, Järna, Sverige: Økolandbruk og klima 

Jon Magne Holten, OIKOS: Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å møte klimautfordringene?

John Morken, UMB: Biogass - et kinderegg for landbruket

Ivar Sørby, Vestfold Bondelag: Praktiske erfaringer med biogassanlegg 

Erik Eid Hohle, Energigården: ”Klimakampanjen i landbruket” Energigårdens tiltaks- og rådgivningsplan i samarbeid med SLF og landbruksnæringen.

Liv Marit Strupstad, AgroUtvikling: Lav-energilandbruket og klimakutt- et eksempel på et samarbeidsprosjekt 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.