Korn

07.12.2009 (Oppdatert: 30.08.2016) ,  Einar Strand