Rådgivingsavtaler

09.04.2008 (Oppdatert: 04.03.2015)

 

Rådgivingsavtale er et tilbud til gårdbrukere som ønsker en tettere individuell oppfølging. Det kan gjelde omleggingsveiledning, planlegging av nye produksjoner, forbedringer av eksisterende produksjoner, økonomi, næringsbalanse, nybygg, omsetning og foredling osv.

Landbruksrådgiverne lager setter opp en en arbeidsavtale med gårdbrukerne Flere fagpersoner kan knyttes til arbeidet med å finne gode løsninger for gårdsbruket.

Kontakt din nærmeste rådgivingsenhet!