Styret

23.09.2009 (Oppdatert: 29.03.2017)

Norsk Landbruksrådgiving ledes av et styre på inntil sju medlemmer herav fem medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving skal blant annet:

  • lede Norsk Landbruksrådgiving sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
  • forvalte Norsk Landbruksrådgiving sine midler
  • ta opp saker av lokal og nasjonal karakter for medlemmene
  • fastsette budsjett for kommende år

Det er styret som tilsetter og eventuelt avsetter organisasjonens direktør.

 

 

Styret velges av årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, hvor alle rådgivingsenhetene møter. 

Etter årsmøtet i mars 2017 har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Steinar Klev

Nestleder: Gette Eidesen

Styremedlem: Hans Kristian Raanaas

Styremedlem: Anne Kristin Syverstad

Styremedlem: Vidar Julien

Ansattevalgt styremedlem: Ragnhild Renna

Ansattevalgt styremedlem: Ola Fiskvik

Første varamedlem til styret: Ivar Aae

 

Styret i NLR

Styreleder: Steinar Klev,

Vudduveien 555, 7670

Inderøy

mobil:913 94 551

e-post: klev.steinar@ntebb.no

 

Nestleder: Gette Eidesen

Haglandsveien 139

5514 Haugesund

mobil: 905 53 556

e-post: teidesen@frisurf.no

Styremedlem: Hans Kristian Raanaas,

Ermesjøåsen 19

1440 Drøbak

mobil 901 29 257

e-post: hanskristian@me.com

Styremedlem: Anne Kristin Syverstad

Heierhageveien 130

1892 Degernes

mobil: 97539759

e-post: akr-sy@online.no

Styremedlem: Vidar Julien

Bækken,

Hukusjøvegen 1008

2260 Kirkenær

mobil: 959 33 193,

epost:vjulien@online.no 

Ansattevalgt styremedlem: Ragnhild Renna

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Kleiva, 8400 Sortland

mobil: 905 48 161

e-post: ragnhild.renna@nlr.no

Ansattevalgt styremedlem: Ola Fiskvik

Norsk Landbruksrådgiving HMS

mobil: 911 42 052

e-post: ola.fiskvik@nlr.no

 

 

Første varamedlem til styret: Ivar Aae

Rånesveien

6530 Averøy

mobil: 41623556

epost: ivar.aae@gmail.com