Tjenester

19.05.2009 (Oppdatert: 27.10.2016)

 

Norsk Landbruksrådgiving løser
fellesoppgaver for rådgivingsenhetene

 

For tilbud  til medlemmene, se den enkelte rådgivingsenhet

 

Økonomiske rammevilkår

Norsk Landbruksrådgiving arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen og andre finansieringsmuligheter for rådgivingsenhetenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

 

Faglig støtte

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr faglig støtte gjennom seks fagkoordinatorer innenfor grovfôr, korn, oljevekster og frø, poteter, grønnsaker, byggteknikk, frukt og bær.

 

Fagutvalg

Norsk Landbruksrådgiving har oppnevnt og finansierer ti interne fagutvalg. Disse tar opp faglige saker og gir råd til styret i Norsk Landbruksrådgiving og andre organisasjoner og myndigheter.

 

Prosjektarbeid

Norsk Landbruksrådgiving tar ansvar for større nasjonale prosjekter som tilfører rådgivingsenhetene kompetanse og nye oppdrag.

 

Organisasjonsutvikling

Norsk Landbruksrådgiving bistår rådgivingsenhetene i utvikling av lokalt og regionaltsamarbeid, strategiplaner og forarbeid og gjennomføring av sammenslutninger.

 

Kursvirksomhet

Norsk Landbruksrådgiving organiserer og arrangerer kurs for ansatte - sentralt eller regionalt - og tilbyr regionale kurs for tillitsvalgte. Utdanning av ansatte foregår blant annet gjennom Lederskolen, Rådgiverskolen og Kollegaveiledning.

 

Lønnsforhandlinger

Norsk Landbruksrådgiving finansierer felles medlemskap i NHO Mat og Landbruk, som gir rett til råd og bistand i personalspørsmål. Med bistand fra NHO Mat og Landbruk gjennomfører Norsk Landbruksrådgiving lønnsforhandlinger med de ansattesorganisasjoner.

 

Pensjon og forsikring

Norsk Landbruksrådgiving inngår og administrerer sentrale avtaler om pensjon og forsikringer for de ansatte i rådgivingsenhetene.

 

Forsøksutstyr

Norsk Landbruksrådgiving legger til rette for innkjøps- og vedlikeholdsordninger forforsøksutstyr.

 

IKT-løsninger

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr felles IKT-løsninger (e-post, nettsider, fagdatabase, administrativ programvare, serverløsning). Driftsoppgavene er satt ut til eksterne firmaer.

 

Innkjøpsavtaler

Gjennom Agrikjøp- og Agrol-avtalene har rådgivingsenhetene og de ansatte tilgang til enrekke rabattavtaler.

 

Informasjon og profilering

Norsk Landbruksrådgiving gir rådgivingsenhetene muligheter for å profilere seg på Veksttorget i Nationen hver uke i vekstsesongen. Organisasjonspalten i Bondebladet er en viktig kanal mot medlemmer og samarbeidspartnere. Rådgivernytt er et månedlig nyhetsbrev på e-post til ansatte og tillitsvalgte i rådgivingsenhetene. Norsk Landbruksrådgiving produserer materiell tilutstillinger og tilbyr profilartikler. Det er utarbeidet felles designmal for rådgivingsenhetene.

 

Representasjon og samarbeid

Gjennom Norsk Landbruksrådgiving er rådgivningsenhetene representert i organisasjoner som Matmerk, NHO Mat og Landbruk og Norsk Landbrukssamvirke. Det er inngått samarbeidsavtaler med Bioforsk, Dansk Landbrugsrådgivning, Felleskjøpet, Norgesfôr, Norges Vel, Nortura, Tine m.fl.

 

Studiearbeid

Norsk Landbruksrådgivings medlemskap i Studieforbundet næring og samfunn gir rådgivingsenhetene rett til offentlige midler til studiearbeid.