Vedtekter

05.05.2009 (Oppdatert: 22.09.2016)

Vedtektene for Norsk Landbruksrådgiving fastsettes av Årsmøtet. Vedtektene ble sist endret på ekstraordinært årsmøte i november 2015. Gjeldende vedtekter finner du her

Her finner du også normalvedtektene for de lokale rådgivingsenhetene i skrivbar versjon for nedlasting.