NLR Bær

10.02.2015 (Oppdatert: 01.07.2016) ,  Mette Feten


Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving i produksjon av bær:

 

> NLR Bær Rådgivingsavtale

Tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging innen bærproduksjonen din

> NLR Bær Grupperåd

Tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap 

 

Bærrådgivere

I Norsk Landbruksrådgiving er det 16 rådgivere som tilbyr rådgiving innenfor bærproduksjon. Disse dekker det meste av landet. Rådgiverne har et tett samarbeid koordinert av fagkoordinator i frukt og bær, Sigrid Mogan, og Fagutvalget for frukt og bær i Norsk Landbruksrådgiving.

> Finn din bærrådgiver

 

Rådgivingstilbud innen HMS:

> NLR HMS Frukt og bær
Tilbud om HMS-rådgiving ved produksjon av frukt og bær