NLR Bær Grupperåd

10.02.2015 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Mette Feten

Tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.

 

Målet med NLR Bær Grupperåd er økt kompetanse og nettverksbygging.

Dette er et tilbud om møteplass for faste faggrupper gjennom sesongen. Det vil være minst tre samlinger og flest ute på felt i vekstsesongen.

Tema på samlingene er aktuelle problemstillinger som vil variere gjennom sesongen. Du som bærprodusent kan være med både å ta opp aktuelle problemstillinger og forme samlingene.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon