NLR Frukt

10.02.2015 (Oppdatert: 01.07.2016) ,  Mette Feten

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving i produksjon av frukt

 

> NLR Frukt Rådgivingsavtale

NLR Frukt Rådgivingsavtale er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging innen fruktproduksjonen din.

 

> NLR Frukt Grupperåd

NLR Frukt Grupperåd er et tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap. 

 

Fruktrådgivere

I Norsk Landbruksrådgiving er det 12 rådgivere som tilbyr rådgiving innenfor fruktproduksjon. Disse dekker det meste av landet der vi har aktiv fruktproduksjon. Rådgiverne har et tett samarbeid koordinert av fagkoordinator i frukt og bær, Sigrid Mogan, og Fagutvalget for frukt og bær i Norsk Landbruksrådgiving.

> Finn din fruktrådgiver 

 

Rådgivingstilbud innenfor HMS:

> NLR HMS Frukt og bær

Tilbud om HMS-rådgiving ved produksjon av frukt og bær