NLR Frukt Rådgivingsavtale

10.02.2015 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Mette Feten

NLR Frukt Rådgivingsavtale er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging i fruktproduksjonen din.

 

Målsetting for NLR Frukt Rådgivingsavtale er gjennom individuell rådgiving å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og samtidig gi råd til deg som fruktprodusent om prioritering av arbeidsoppgaver.

Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom deg som gårdbruker og landbruksrådgivingen./strong>

Avtalen angir tydelig hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon.