NLR Grønnsaker

10.02.2015 (Oppdatert: 22.11.2017) ,  Mette Feten

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving i produksjon av grønnsaker

 

> NLR Grønnsaker Rådgivingsavtale

NLR Grønnsaker Rådgivingsavtale er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging innen grønnskaksproduksjonen din.

 

> NLR Grønnsaker Grupperåd

NLR Grønnsaker Gruperåd er et tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.

 

Rådgivingstilbud innen HMS

> NLR HMS Grønnsaker

Tilbud om HMS-rådgiving ved produksjon av grønnsaker på friland

 

Grønnsakrådgivere

I Norsk Landbruksrådgiving er det 26 rådgivere som tilbyr rådgiving innenfor grønnsaker. Disse dekker hele landet fra Agder til Troms, og har et tett samarbeid koordinert av fagkoodinator i grønnsaker, Gerd Guren, og fagforum grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving. Samarbeidet muliggjør spesialisering innenfor ulike kulturer og produksjoner. Her finner du oppdatert oversikt over rådgiverne, deres fagområder og distrikter.

> Oversikt over rådgivere innenfor grønnsaker i november 2017 (pdf)