NLR Grønnsaker Grupperåd

10.02.2015 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Mette Feten

 

NLR Grønnsaker Grupperåd er et tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.

Målet med NLR Grønnsaker Grupperåd er økt kompetanse og nettverksbygging.

Dette er et tilbud om møteplass for faste faggrupper gjennom sesongen. Det vil være minst tre samlinger og flest ute på felt i vekstsesongen.

Tema på samlingene er aktuelle problemstillinger som vil variere gjennom sesongen.

Du som grønnsaksprodusent kan være med både å ta opp aktuelle problemstillinger og forme samlingene.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon.