NLR Grovfôr

10.02.2015 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Mette Feten

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving i produksjon av grovfôr

 

> NLR Bedre Grovfôr

NLR Bedre Grovfôr er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker tett faglig oppfølging i grovfôrproduksjonen din.

 

> NLR Bedre Grovfôr Pluss

NLR Bedre Grovfôr Pluss er et utvidet tilbud sammenliknet med NLR Bedre Grovfôr


> NLR Surfôrtolken

NLR Surfôrtolken er et tilbud om rådgiving for deg som ønsker gjennomgang av surfôrkvaliteten din.