NLR Bedre Grovfôr Pluss

10.02.2015 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Mette Feten

NLR Bedre Grovfôr Pluss er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker enda tettere oppfølging ved produksjon av grovfôr.

 

Vi tilbyr gjødselprøver om våren, prognoseprøver før første slått og andre slått, oppfølging mot første slått og andre slått, uttak av fôrprøver om høsten, gjennomgang etter endt sesong og gjødslingsplan.

Målsetting for NLR Bedre Grovfôr er gjennom individuell rådgiving å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og samtidig gi råd til deg om prioritering av arbeidsoppgaver.

Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og landbruksrådgivingen. I avtalen framgår det tydelig hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode.

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon