NLR Grovfôr

(Oppdatert: 13.10.2020)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har et bredt rådgivingstilbud til deg som produserer grovfôr. Det er utviklet noen felles tilbud for hele landet:

 

NLR Bedre Grovfôr

NLR Bedre Grovfôr er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker tett oppfølging av grovfôrproduksjonen.

Vi tilbyr prognoseprøver før første og andre slått, gårdsbesøk mot første og andre slått, to fôrprøver, samt gjennomgang av sesongen.

Målsetting for NLR Bedre Grovfôr er gjennom individuell rådgiving å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og samtidig gi råd til deg om prioritering av arbeidsoppgaver.

Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og NLR. I avtalen framgår det tydelig hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode.

 

NLR Bedre Grovfôr Pluss

NLR Bedre Grovfôr Pluss er et utvidet tilbud sammenliknet med NLR Bedre Grovfôr. Det er en individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker enda tettere oppfølging av grovfôrproduksjonen.

Grovfôr: De beste bøndene ønsker rådgivingsavtaler

Vi tilbyr gjødselprøver om våren, prognoseprøver før første slått og andre slått, oppfølging mot første slått og andre slått, uttak av fôrprøver om høsten, gjennomgang etter endt sesong og gjødslingsplan.

Målsetting for NLR Bedre Grovfôr Pluss er gjennom individuell rådgiving å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og samtidig gi råd til deg om prioritering av arbeidsoppgaver.

Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og NLR. I avtalen framgår det tydelig hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode.

 

NLR Surfôrtolken

NLR Surfôrtolken er et tilbud om rådgiving for deg som ønsker gjennomgang av surfôrkvaliteten din.

NLR Surfôrtolken er en tilbakemeldingsrapport for de viktigste parameterne når det gjelder næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold i en surfôrprøve.

Hvert analyseresultat blir satt inn og sammenliknet med optimale verdier og gitt en vurdering og kommentar. Nederst i rapporten gis en samlet vurdering av prøven. Her får du tips før neste vekstsesong og det blir pekt på forbedringspotensial.

Best økonomi i grovfôrbasert husdyrproduksjon oppnås ved bruk av mye, godt og billig egenprodusert grovfôr. Med god kvalitet på grovfôret er det mulig å øke fôropptaket per ku per dag og dermed spare kraftfôr.  Dette forutsetter at en har nok grovfôr til å praktisere appetittfôring.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.