NLR Bedre Grovfôr

(Oppdatert: 08.10.2019)

NLR Bedre Grovfôr er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker tett oppfølging ved produksjon av grovfôr.

Vi tilbyr prognoseprøver før første og andre slått, gårdsbesøk mot første og andre slått, to fôrprøver, samt gjennomgang av sesongen.

Målsetting for NLR Bedre Grovfôr er gjennom individuell rådgiving å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og samtidig gi råd til deg om prioritering av arbeidsoppgaver.

Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom gårdbruker og NLR. I avtalen framgår det tydelig hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode.

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.