NLR Surfôrtolken

(Oppdatert: 08.10.2019)

NLR Surfôrtolken er et tilbud om rådgiving for deg som ønsker gjennomgang av surfôrkvaliteten din.

NLR Surfôrtolken er en tilbakemeldingsrapport for de viktigste parameterne når det gjelder næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold i en surfôrprøve.

Hvert analyseresultat blir satt inn og sammenliknet med optimale verdier og gitt en vurdering og kommentar. Nederst i rapporten gis en samlet vurdering av prøven. Her får bonden tips før neste vekstsesong og det blir pekt på forbedringspotensial.

Best økonomi i grovfôrbasert husdyrproduksjon oppnås ved bruk av mye, godt og billig egenprodusert grovfôr. Med god kvalitet på grovfôret er det mulig å øke fôropptaket per ku per dag og dermed spare kraftfôr.  Dette forutsetter at en har nok grovfôr til å praktisere appetittfôring.

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.