NLR HMS Arbeidsgiver

09.02.2016 (Oppdatert: 01.07.2016) ,  Mette Feten

Tilbud om HMS-rådgiving for deg som har ansatte på gården

 

Rådgivingen omfatter:

Systematisk HMS-arbeid

Krav om opplæring i HMS for leder

Organisering av arbeidet på gården:

  • Familie, ansatte eller leid hjelp fra avløserlag eller andre

Arbeidsavtaler

Offentlig pålegg:

  • Skattetrekk, arbeidsgiver-avgift, feriepenger, yrkesskadeforsikring


Arbeidstid og fritid

Opplæring av ansatte

Bruk av arbeidsutstyr

Kartlegging og tiltak HMS

Personlig verneutstyr

Handlingsplan ved ulykker

Verneombud

Personalrom

Boforhold


Tidsforbruk: 2 timer