NLR HMS Brann

01.07.2016 (Oppdatert: 01.07.2016) Mette Feten

Vi tilbyr HMS-råd innenfor brannsikkerhet og beredskap

En brann kan føre til store materielle tap, avbrudd i produksjonen og psykisk belastning.
Vi hjelper deg til å bli kjent med hvilke krav som stilles til bonden i det brannforebyggende arbeid og gir innsikt i konsekvensene av brann.

 

Rådgivingen omfatter:


Forebygging
• Bonustid
• Myndighetskrav
• Forsikringskrav
• Egen motivasjon
• Valg av bygningsmateriale
• Ventilasjonsanlegg
• Passiv beskyttelse
• Renhold
• Egenkontroll
• Kontroll og service
• Beredskapsplan

Brannen oppstår
• Varsling og alarm
• Brannens utvikling
Slukking og etterarbeid
• Slukkemiddel
• Kunnskap og opplæring
• Rømningsvei

Beredskapsplan
• Gjennomgang på gården ut i fra
produksjon

Tidsforbruk: Etter avtaleFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.