NLR HMS Byggherre

20.04.2015 (Oppdatert: 01.07.2016) ,  Mette Feten


Tilbud om rådgiving med bonden som byggherre - SHA-plan


Ved bygge- og anleggsprosjekter på gården er det viktig at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) til deltakerne ivaretas. Byggherreforskriften beskriver hvordan dette skal gjøres. Den som bygger har ansvaret for at forskriften blir fulgt. SHA-plan er et punkt i forskriften.

Vi tilbyr en mal for SHA-plan tilpasset landbrukets behovet. Du kan selv lage SHA-plan og ivareta rollen som SHA-koordinator med veiledning fra NLR HMS, eller du kan leie SHA-koordinator fra NLR HMS til å utføre hele arbeidet.

Dokumentmal for SHA-plan innholder:

  • Organisering og samordning
  • Fremdriftsplan
  • Riggplan
  • Kartlegging av særlige farlige arbeidsoperasjoner
  • Sikker jobbanalyse
  • Vernerunder. Avviksbehandling
  • Oversiktsliste
  • HMS-erklæring
  • Signeringsliste
  • Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass 

Pris: 2500 kroner

Pris etter avtale med enhet for rådgiving og veiledning i bruk av SHA-plan eller SHA-koordinatortjeneste.


Kontakt: 
Ta kontakt med din lokale HMS-rådgiver