NLR HMS Frukt og bær

02.06.2015 (Oppdatert: 01.07.2016) ,  Mette Feten Graneng


Tilbud om HMS-rådgiving ved produksjon av frukt og bær

Vi hjelper deg med å risikovurdere og kartlegge alle sider av produksjonen.

Vi fokuserer på de enkelte arbeidsoperasjonene og ser på hva du kan gjøre for å unngå skader og helserisiko.


Rådgivingen omfatter:

Systematisk HMS-arbeid:

 • Overordnet kartlegging
 • Risikovurdering
 • Tiltaksplan

Dokumentert opplæring

Kjemisk og biologisk:

 • Plantevernmidler
 • Desinfiseringsmidler
 • Diesel, oljer, kunstgjødsel (bruk og lagring)
 • Støv

Maskiner og utstyr:

 • Traktor, sprøyteutstyr, transportutstyr, høstemaskiner, luft/elektrisk utstyr
 • Tilkobling
 • Vedlikehold
 • Sikkerhet og ulykke

Arbeidsmiljø og ergonomi:

 • Støy
 • Muskel og skjelett

Personlig verneutstyr

El- og brannvern 

Arbeidsgiveransvar

 


Tidsforbruk
: 2 timer