NLR HMS Grovfôr og beite

02.06.2015 (Oppdatert: 01.07.2016) Mette Feten Graneng


Tilbud om HMS-rådgiving ved produksjon av grovfôr og bruk av beite

Vi hjelper deg med å risikovurdere og kartlegge alle sider av din produksjon.

Vi fokuserer på de enkelte arbeidsoperasjonene og ser på hva du kan gjøre for å unngå skader og helserisiko.


Rådgivingen omfatter:

Systematisk HMS-arbeid:

 • Overordnet kartlegging
 • Risikovurdering
 • Tiltaksplan

Dokumentert opplæring

Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø:

 • Plantevernmidler
 • Diesel, oljer og kunstgjødsel (bruk og lagring)
 • Støv

Maskiner og utstyr:

 • Traktor, jordarbeidingsmaskiner, spredeutstyr, sprøyteutstyr, grasutstyr
 • Tilkobling
 • Vedlikehold
 • Sikkerhet og ulykke

Arbeidsmiljø og ergonomi:

 • Støy
 • Muskel og skjelett

Personlig verneutstyr

El- og brannvern

 

Tidsforbruk: 2 timerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.