HMS-kampanje: Sikker bruk av traktor og maskin

19.02.2016 (Oppdatert: 19.02.2016) Therese Talmo-Rønn

Traktor er involvert i mange alvorlige ulykker i landbruket. Vi setter søkelys på risikoen ved bruk av traktoren som arbeidsredskap og fokuserer på enkle tiltak og arbeidsrutiner som gjør at bonden får en tryggere og bedre arbeidshverdag.
Bruk av setebelte er det enkelttiltaket i landbruket som vil redde flest liv.
Setebelte skal brukes når det er fare for velt og bør alltid brukes ved veikjøring.
Uten setebelte er det stor fare for å bli slengt ut og klemt i hjel under traktor, ved velt og utforkjøringer.
Setebelte er påbudt i alle traktorer og de fleste arbeidsmaskiner. I 50km-traktorer er det et absolutt krav om at det skal brukes etter vei.
Arbeidsgiver og den som driver enmannsbedrifter eller familiebruk er ansvarlig for at setebelte er montert.

Vi tilbyr foredrag og faglige innlegg med varighet fra 30. minutter - 2 timer.

Pris; 1000,- til 2500,- + reiseutgifter

 

Et foredrag vil inneholde følgende temaer, alt etter lengde og ønske;


Systematisk HMS-arbeid
Risikostyring- kartlegging- tiltaksplan

Opplæring

Dokumentert opplæring
Kjøring på vei
Belastning på frontlaster
Barn på traktor
Periodisk kontroll og vedlikehold

Påbudt verneinnretninger - bruk

Setebelte
Deksel over akseltapp

Ergonomi

Muskel og skjelett
Måling av pedaltrykk

Kjemikaliehåndtering

Oljer og drivstoff
Frostvæske-spylervæske ol
Tilkobling av maskiner

Renhold og ryddighet- førerhytte


Last og lastesikring

 

Send oss en epost tar vi kontakt for mer informasjon og eventuelt avtaleFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.