HMS-kampanje Støv og fysisk arbeidsmiljø

19.02.2016 (Oppdatert: 19.02.2016) Therese Talmo-Rønn

Et øyeblikk ubetenksomhet kan få store konsekvenser.

Støv og ergonomi er en helserisiko i alle produksjoner i landbruket.
Sammenhengen mellom fjøsarbeid og utvikling av lungesykdommen kols, er nå vitenskapelig dokumentert. Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har undersøkt 8500 bønder og oppsøkt 150 gårdsbruk her i landet og resultatet viser at hele 14 prosent av norske husdyrbønder (1 av 7) har påvist kols. Det oppdages mellom 50-100 nye tilfeller hvert år og 5-10 personer i landbruket dør årlig av yrkesbetinget kols (STAMI 2009)

Husdyrbønder har 30 prosent høyere forekomst av kols og 30 prosent mer kronisk bronkitt enn sine yrkeskolleger som bare driver planteproduksjon. Svinebønder er aller mest utsatt, tett fulgt av geit, sau og kyr. Fjærfebøndene er de med færrest kols-tilfeller i landbruket.

Norsk Landbruksrådgiving anbefaler at det settes fokus på helserisikoen ved støv, risikovurdering av arbeidsoppgaver, fokus på tiltak og bruk av verneutstyr. I foredraget ser vi på de mest støvfylte arbeidssituasjoner og hvilken virkning støvet har på vår helse.

Vi tilbyr foredrag og faglige innlegg med varighet fra 30. minutter - 2 timer.
Pris; 1000,- til 2500,- + reiseutgifter.

Et foredrag vil inneholde følgende temaer, alt etter lengde og ønske;

Støv og arbeidsmiljø og noe om ergonomi
Organisk og biologisk støv
Uorganisk støv

Støv som helseproblem

Mest aktuelle helseproblemer

Primærforebyggende tiltak i husdyr- og kornproduksjonen

Støvreduserende tiltak
Personlig helse
Verneutstyr

Sekundærforebyggende tiltak

Målrettet helsekontroll
Forebygging av forverring

Tertiærforebyggende tiltak

Systematisk HMS arbeid
Kartlegging- risikovurdering- tiltak
Arbeidsgiveransvar


Send oss en epost tar vi kontakt for mer informasjon og eventuelt avtaleFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.