HMS-Kampanje sikker håndtering av storfe

19.02.2016 (Oppdatert: 19.02.2016) Therese Talmo-Rønn

Håndtering av storfe er den skadeårsaken som er størst og øker mest i norsk landbruk.

I følge den siste rapporten fra Bygdeforskning er det melkebønder​ som oppgir å ha høyest antall skader i løpet av de siste 12 mnd.

Om lag 40% av skadene landbruk skjer i fjøset, enten ved håndtering av dyr eller ved skli- og fallulykker i driftsbygning. Ofte er bonden alene i fjøset og utfører alle arbeidsoppgavene på egenhånd. Norsk Landbruksrådgiving anbefaler at det settes fokus på dyrehåndtering, risikovurdering og at man tar tilbake den gamle «nabohjelpen» og utfører blant annet flytting av dyr sammen.

Ved å sette fokus på håndtering av store dyr ønsker vi å redusere risikoen for skade og ulykker på mennesker så vel som dyr. Hva skal til for å skape «den gode røkteren» og redusere ulykker og skader?

Vi tilbyr foredrag og faglige innlegg med varighet fra 30. minutter - 2 timer.

Pris; kr. 1000,- til 2500,- + reiseutgifter.

Et foredrag kan inneholde følgende temaer, alt etter lengde og ønske;

Systematisk HMS arbeid
Kartlegging- risikovurdering- tiltak

Arbeidssituasjoner
Levering av dyr
Foring og stell
Sanking av dyr
Klipping, klauvskjæring
Omgruppering av dyr
Melking

Adferd hos dyrene, bondens ordbok.
Bondens adferd påvirker dyra.
Hjelpemidler for å unngå farlige situasjoner


Send oss en epost tar vi kontakt for mer informasjon og eventuelt avtale.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.