NLR Kornproduksjon

(Oppdatert: 08.10.2019)

NLR Kornproduksjon er et tilbud om individuell rådgiving for deg som ønsker en grundig gjennomgang av kornproduksjonen på gården din.

Gjennom NLR Kornproduksjon ønsker vi å avdekke flaskehalser og komme med forslag til forbedringer av driftsopplegget eller dyrkingsteknikken for å styrke økonomien i kornproduksjonen.

Målet med NLR Kornproduksjon er å gi deg klare råd om endringer i dyrkingsteknikken som kan øke avlingsnivået og derigjennom også det økonomiske resultatet.

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.