NLR Landbruksbygg

26.10.2009 (Oppdatert: 20.12.2017)

 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har fra 2010 hatt nasjonalt ansvar for bygningsrådgiving i landbruket. Bønder over hele landet kan få uavhengig rådgiving og prosjektering hos 22 bygningstekniske rådgivere ansatt i NLRs regioner. Rådgiverne samarbeider i et felles nettverk, der enkelte spesialiserer seg innenfor bestemte husdyrslag og tekniske løsninger.

> Her finner du din bygningsrådgiver   


Rådgivingstilbud innen HMS


> NLR HMS Byggherre 
Tilbud om rådgiving innen 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA) ved bygge- og anleggsprosjekter.