NLR Landbruksbygg

26.10.2009 (Oppdatert: 15.10.2015)

 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har fra 2010 ansvar for bygningsteknisk rådgiving og planlegging i landbruket. Bønder over hele landet kan få uavhengig rådgiving og prosjektering hos 22 bygningstekniske rådgivere ansatt i NLRs rådgivingsenheter. Rådgiverne samarbeider i et felles nettverk, der enkelte spesialiserer seg innenfor bestemte husdyrslag og tekniske løsninger.

> Her finner du din byggrådgiver   


Rådgivingstilbud innen HMS


> NLR HMS Byggherre 
Tilbud om rådgiving innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ved bygge- og anleggsprosjekter.

 

Nettstedet Landbruksbygg.no er hovedkanal for en felles informasjonstjeneste for landbruksbygg, der NLR, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri deltar. Her presenteres også resultater fra prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap, blant annet med eksempler på plassering av store nye bygg, og ny bruk av eksisterende bygninger.

 

 

Grønt nummer for byggeråd 800 30 678

Bønder med byggeplaner kan ringe Grønt nummer for byggeråd 800 30 678 for å komme i kontakt med bygningstekniske rådgivere.

> Les mer om Grønt nummer for byggeråd