Konferanse 2011: Landbruksbygg - gjenbruk og nybygg

12.09.2011 (Oppdatert: 28.04.2015) ,  Jan Ferstad

 

Prosjektene Landbruksbygg og kulturlandskap og Landbruksbygg i tre arrangerte konferansen på Clarion Hotel Gardermoen, 18. - 19. oktober 2011.

Deltakerne fikk et innblikk i viktige problemstillinger både fra fagteoretisk synspunkt og gjennom praktiske eksempler og erfaringer fra pilotpros­jekt.

På konferansens nettside www.bioforsk.no/landbruksbygg finner presentasjoner fra konferansen.