Møter og seminarer

13.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

 

Her finner du dokumentasjon og presentasjoner fra møter, kurs og seminarer om landbruksbygg.

I 2009 ble det  gjennomført møter i alle fylker mellom representanter for Fylkesmannen og rådgivingstjenesten for å drøfte videreføring av den bygningstekniske rådgivingen. 

> Les vedtaket fra departementene

Det er inngått en intensjonsavtale om samarbeid om bygningsteknisk rådgiving og planlegging mellom Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri. 

> Referat fra statusmøte mellom disse organisasjonene, mars 2009

> Landssamling for planleggere, januar 2009

> Oppstartsseminar for prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap på Hembre gård i Stjørdal, januar 2009

> Fornyelse av landbruksbygg, konferanse i regi av Landbruksbygg i Arktis, Alta, april 2009 

> Nordisk Byggseminar, Skara i Sverige, april 2009

> Tilpassing av bygningar for storfe til økologisk mjølk og kjøttproduksjon, seminar i Stjørdal, 23.- 24. november 2009

> Fagmøte om økologiske sauefjøs, Bergen, 1. desember 2009

> Prosjektledelse for byggearbeid i landbruket

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer en kursserie for dyktiggjøring av aktører i prosjektledelse av byggearbeider i landbruket og i landbrukstilknytta virksomhet. 

> Foredragene fra kursserien Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.