NLR Maskinteknikk

(Oppdatert: 13.10.2020)

Maskinteknikk ble etablert som rådgivingsområde i Norsk Landbruksrådgiving 2011. Fagområdet er under stadig utvikling og oppbygging. Vi har kompetanse på blant annet:

  • Valg, innstilling og bruk av maskiner
  • Mekaniseringsøkonomi
  • Funksjonstesting av åkersprøyter

Felles oppgaver for rådgiverne i maskinteknikk er kunnskapsformidling og kompetansebygging:

  • Oppgradere rådgivere innenfor NLR-systemet
  • Bygge opp kunnskapsdatabase
  • Aktiv bruk av nettsider og fagpresse

Vi holder kurs og foredrag - og deltar på markdager over hele landet

Ta gjerne kontakt både for konkrete oppdrag eller om du har innspill til arbeidsoppgaver du ønsker blir prioritert.

> Fagstoff om maskinteknikk på nlr.no

 

Rådgivere i maskinteknikk

Atle Haugnes
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
Mobil: 905 52 238
atle.haugnes@nlr.no

Atle Haugnes tar oppdrag på markdager med innstilling av plog, mineralgjødselspredere, åkersprøyter, såmaskiner m.m. Andre aktuelle emner er grashøstingsutstyr og husdyrgjødselspreding med fokus på lager og spredeutstyr, arbeidskvalitet og økonomi. Atle Haugnes holder gjerne foredrag og kurs innenfor samme emner.

 

Sverre Heggset
Landbruk Nordvest
Mobil: 971 45 445
sverre.heggset@nlr.no

Sverre Heggset tar oppdrag med foredrag og innlegg på markdager osv. Aktuelle emner er grashøsting med vekt på høstelinjer og fôrkvalitet, samt økonomi. Andre aktuelle emner er ensilering og teknikk, jordpakking og valg av hjulutrustning, samt fornying og reparering av eng. Utstyr for husdyrgjødselspreding er også aktuelt.

 

Jan Karstein Henriksen
Norsk Landbruksrådgiving Agder
Mobil: 905 90 032
jan.karstein.henriksen@nlr.no

Jan Karstein Henriksen tar forsøksoppdrag, foredrag og maskindemonstrasjoner innenfor husdyrgjødsel, grovfôr, jordarbeiding inkludert innstilling av plog, dekk, jordpakking m.m. Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i alle kulturer, for eksempel tørråte i potet og spesialsprøyteutstyr i frukt og bær. I samarbeid med Tine har han utviklet et mekaniseringsprogram kalt «Grovfôrøkonomi». Det omfatter alle aktuelle maskiner i grovfôrproduksjonen, og kan brukes til å kartlegge effekten av ulike valg og driftstilpasninger. Det omfatter også utfôring som Tine i hovedsak tar seg av.

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.