NLR Kulturlandskap og Miljø

10.02.2015 (Oppdatert: 01.07.2016) ,  Mette Feten

Trenger du hjelp med kulturlandskaps- og miljøregistreringer for å oppfylle krav fra KSL for å unngå reduserte utbetalinger? Da kan vi tilby NLR Miljøplanråd.

 

Målet med NLR Miljøplanråd er i tillegg til å oppfylle kravene som er satt, også bevisstgjøring om miljøverdier og -utfordringer på gårdsbruket.

I NLR Miljøplanråd hjelper vi deg med registreringer og kartfesting av biologisk mangfold, kulturminner og utfordringer med erosjon, næringsavrenning og punktutslipp. I tillegg gir vi råd om føring av sprøytejournal.

 

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon


Omtale av miljøplan:

> Korleis var det igjen med miljøplan?