NLR Dynamisk Strategi

10.02.2015 (Oppdatert: 18.09.2018)

 

Tilbud om strategisk veiledning og rådgiving for deg som står foran omlegging, investeringer eller eierskifte.

Den resultatorienterte gårdbruker driver løpende strategiutvikling. NLR Dynamisk Strategi hjelper bonden og brukerfamilien til overblikk og bevisstgjøring omkring virksomheten og ressursene på gården. 

Å benytte tjenesten NLR Dynamisk Strategi innebærer å gjennomføre en prosess som resulterer i klare mål for videre utvikling av gården og drifta. Spesialutviklede verktøy muliggjør en helhetlig oversikt og løpende tilpasning av gårdsdriftens overordna mål og strategier. De aktiviteter som leder til realisering av målene konkretiseres. Interne ressurskrav og nødvendigheten av samspill med omgivelsene synliggjøres.

Målet med NLR Dynamisk Strategi er å øke velferden på gården gjennom bedre lønnsomhet eller andre forbedringer som har verdi for bonden og brukerfamilien. Tiltakene kan derfor variere i omfang fra fullt skifte av driftsform til produksjonsfaglig rådgiving for mindre driftsomlegginger eller mer hverdagslige rutineendringer i brukerfamilien.

Gjennom NLR Dynamisk Strategi håper vi du vil oppleve økt motivasjon og inspirasjon.

NLR Dynamisk Strategi er lagt opp som to møter mellom bonde og rådgiver med arbeid før, mellom og etter møtene. NLR Dynamisk Strategi passer i tidlige avklaringsfaser og kan lede fram til beslutning om nye prosjekter. Tilbudet er tidsavgrensa; maks ett år og inntil 15 timer rådgiving. NLR erfarer at i forlengelsen av NLR Dynamisk Strategi initieres for eksempel prosjektering av driftsbygninger og utarbeidelse av driftsplaner.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.