NLR Veivalg

(Oppdatert: 14.01.2021) Jon Fredrik Strandrud

NLR Veivalg er et tilbud om strategisk veiledning og rådgiving for deg som står foran omlegging, investeringer eller eierskifte.

Den resultatorienterte gårdbruker driver løpende strategiutvikling. NLR Veivalg hjelper bonden og brukerfamilien til overblikk og bevisstgjøring omkring virksomheten og ressursene på gården. 

Å benytte tjenesten NLR Veivalg innebærer å gjennomføre en prosess som resulterer i klare mål for videre utvikling av gården og drifta. Spesialutviklede verktøy muliggjør en helhetlig oversikt og løpende tilpasning av gårdsdriftens overordna mål og strategier. De aktiviteter som leder til realisering av målene konkretiseres. Interne ressurskrav og nødvendigheten av samspill med omgivelsene synliggjøres.

Målet med NLR Veivalg er å øke velferden på gården gjennom bedre lønnsomhet eller andre forbedringer som har verdi for bonden og brukerfamilien. Tiltakene kan derfor variere i omfang fra fullt skifte av driftsform til produksjonsfaglig rådgiving for mindre driftsomlegginger eller mer hverdagslige rutineendringer i brukerfamilien.

Gjennom NLR Veivalg håper vi du vil oppleve økt motivasjon og inspirasjon.

NLR Veivalg er lagt opp som to møter mellom bonde og rådgiver med arbeid før, mellom og etter møtene. NLR Veivalg passer i tidlige avklaringsfaser og kan lede fram til beslutning om nye prosjekter. 

NLR Veivalg er tidsavgrensa til maksimalt ett år og inntil 12 timer rådgiving, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Vi erfarer at i forlengelsen av NLR Veivalg initieres for eksempel prosjektering av driftsbygninger og utarbeidelse av driftsplaner.

NLR Veivalg ble tidligere kalt NLR Dynamisk Strategi og før det NLR Bedre bunnlinje.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon.

 

NLR Veivalg

Hjelp til å løfte blikket

– På grunn av helseutfordringer har egen kapasitet, effektivitet og økonomi stått under press, og vi var nødt til å ta noen grep for å øke produksjonen, bedre økonomien og samtidig ta vare på helsa vår. Det har vært kjempenyttig å få inn fagfolk til å se på vår situasjon utenfra, for det er mye følelser og fakta som skal sorteres i en slik prosess, sier May Johannessen på Nordtun gård på Andøya i Vesterålen. (NLR-magasinet 2019)

 

Nyttig i arbeidet med å utvikle drifta

Sissel og Anders Nordlund gjennomførte sist vinter rådgivingsopplegget NLR Dynamisk Strategi med rådgiver Lars Kjuus i NLR Øst. Det omfatter en virksomhetsbeskrivelse og en plan med visjon, strategiske mål og tiltak for gården. Begge er veldig fornøyd og ser fram til videre oppfølging både innenfor økonomi og agronomi. (Grønt i fokus)

 

Mange jern i ilden

Ola Morten Græsli (34) har mye på gang på gården sin i Tydalen. (bondelaget.no)

 

Utbygging eller endring, hva gjør vi med vårt uforløste potensiale?

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få strukturert dette i strømmen av daglige gjøremål. De fikk på vårparten i 2012 tilbud om å delta i NLR Bedre Bunnlinje for å se om dette kunne hjelpe dem videre. (Landbrukstidende)

 

God nytte av NLR Bedre Bunnlinje

– Vi fikk veldig mye ut av å være med på NLR Bedre Bunnlinje. Sammen med kompetente rådgivere gikk vi gjennom drifta og fant forbedringspunkter. Vi hadde konstruktive diskusjoner, identifiserte mulige tiltak og laget en plan for videre arbeid, sier Marit Skuterud i Kråkstad i Akershus.

 

> Les mer om økonomirådgiving i NLR

 

> Finn din rådgivingsenhet i NLR

 

> Finn din økonomirådgiver i NLR 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.