NLR Driftsplan

10.02.2015 (Oppdatert: 28.04.2015) ,  Jan Ferstad


Dette er et tilbud for forbedring av gårdsdriften med tanke på investeringer, etablering eller omlegging


Med utgangspunkt i gårdens ressurser samt planperiodens investeringer blir det utarbeidet en driftsplan som skal være et styringsverktøy med fokus på god økonomi for gårdsbruk og bruker.

Driftsplanen har 6-årig perspektiv og lar seg lett oppdatere.