NLR Driftsplan

10.02.2015 (Oppdatert: 05.07.2018)

NLR Driftsplan er en rådgivingspakke som egner seg for alle gårdbrukere som er opptatt av resultatmåling og -utvikling. Du får en nøytral driftsplan med faglig tyngde, som kan brukes for å søke om BU-midler og lån.

Kartleggingen som gjøres gjennom NLR Driftsplan ser på hvordan bedriften skal utvikle seg og hvilken arbeidssituasjon familiemedlemmer eller andre som jobber i driften ønsker å ha fremover. Ved beslutningssituasjoner, vil en driftsplan være et verktøy som kan avklare ulike alternativer. Driftsplanen lages for de neste seks års drift.

Aktuelle situasjoner kan være:

  • Vurdering av større investeringer eller omlegging av drift
  • Generasjonsskifter eller andre eierskifter på gårdsbruk er også svært aktuelle situasjoner, der en driftsplan vil være nyttig både i forbindelse med verdsetting og aktuelle alternativ for videre drift
  • Ved utfordringer med økonomien kan en driftsplan være et viktig verktøy for å gjenopprette kontroll og økonomistyring
  • Ved ønske om en generell gjennomgang av økonomien med tanke på å optimalisere driften
  • Andre situasjoner

 

NLR Driftsplan utarbeides av en økonomirådgiver og deg med familie. Ved behov trekker vi inn andre fagrådgivere. Vi kartlegger hvilke ressurser foretaket har i areal, bygninger, maskiner, arbeidskraft og kompetanse og vi ser på hva som må til for å komme til det ønskede målet.

Driftsplanen omfatter alle jordbruksproduksjoner i bedriften og næringer utenom, lønnsinntekter, skatt og privatforbruk, renter og avdrag samt finansiering av nye investeringer. Du kan også se hvordan en investering påvirker driftsresultatet uten å dra inn øvrige inntekter.

Vi bruker vanligvis mellom 10 og 25 rådgivningstimer på å lage driftsplanen, og besøker gården en eller flere ganger etter avtale. Dette avtales nærmere med rådgiveren i forkant av inngått avtale, basert på hva driftsplanen skal omfatte.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.