NUG - Næringsutvikling på gården

10.03.2010 (Oppdatert: 22.03.2018) ,  Jan Ferstad

Næringsutvikling på gården, NUG, er et program for landbruksbasert næringsutvikling.

NUG er utviklet av Norsk Landbruksrådgiving og Det Kongelige Selskap for Norges Vel.


NUG tar deg fra idé til gjennomføring, fra utarbeidelse av forretningsplan som omfatter markedsvurderinger, etableringsøkonomi, finansiering og prosjektorganisering til ferdig prosjektsøknad. Alle ledd kvalitetssikres gjennom kurset.

NUG er et utviklingsprogram for bønder som ønsker endring av driften, f.eks:

  • Utvide eksisterende produksjon
  • Endre eksisterende produksjon, f. eks. omlegging til økologisk produksjon, samdrift
  • Nye samarbeidsformer og foretaksorganisering
  • Ny næringsvirksomhet, f.eks. utmarksnæring, gårdsbarnehage, hesteoppdrett, gårdsbutikk, besøksgård, energiproduksjon

Utviklingsprogrammet består av tre faser:
1. Avklaringsfase
2. Kursfase - fem samlinger à to dager - med eget arbeid i mellom
3. Prosjektgjennomføring

Etter gjennomført utviklingsprogram tilbyr NUG oppfølging i form av rådgiving og prosessledelse ved prosjektgjennomføring.

 

> Alt om NUG på nlr.no 

 

Hvorfor velge NUG?

  • NUG tar deg fra idé til gjennomføring
  • NUG er lokalt forankret med lokal kursleder
  • NUG gir oppfølging før, under og etter prosessen
  • NUG skaper nettverk i lokalmiljøet

 

Vil du vite mer om NUG?

Kontakt:

Gudbrand Teigen, Norsk Landbruksrådgiving, tlf.: 411 04 224, e-post: gudbrand.teigen@nlr.no

Mats Olsen, Selskapet for Norges Vel, Tlf.: 957 28 688, e-post: mats.olsen@norgesvel.no

 

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen om kurstilbud innen landbruksbasert næringsutvikling ble fornyet senest i mars 2016.

Ved å bruke partenes kunnskap, kompetanse og nettverk, vil en gjennom samarbeid tilby bonden et hensiktsmessig rådgivingstilbud fra idé til iverksetting/realisering av ny eller utvidet næring basert på gårdens ressurser.