Samarbeidsavtale

11.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad

 

Norsk Landbruksrådgiving, Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Bondelag inngikk i september 2009 en avtale om om kurstilbud innen landbruksbasert næringsutvikling.

Les avtalen her