NLR Økologisk Førsteråd

10.02.2015 (Oppdatert: 13.10.2016) ,  Mette Feten

Ligger det til rette for økologisk produksjon hos deg?

 

  • Bestill et gårdsbesøk med vurdering av mulighet for økologisk produksjon
  • Skriftlig tilbakemelding og tilbud om oppfølging
  • Uforpliktende

Tilbudet består av gårdsbesøk med gårdsvandring og samtale om gårdens ressurser og dine mål og muligheter på gården.

Senest 14 dager etter gårdsbesøket mottar du en skriftlig tilbakemelding med vurdering av muligheter og utfordringer ved omlegging til økologisk produksjon.

Rådgivingstilbudet NLR Økologisk Førsteråd er gratis og uforpliktende for deg som gårdbruker. For å kunne ta imot tilbudet NLR Økologisk Førsteråd må du være berettiget produksjonstilskudd fra Staten.

 

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon