NLR Økologisk Grupperåd

10.02.2015 (Oppdatert: 30.06.2016) ,  Mette Feten

NLR Økologisk Grupperåd er et tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap innen økologisk produksjon.

 

Tema i gruppene kan være både husdyrproduksjon, planteproduksjon, foredling og omsetting.

Samlingene er åpne for alle interesserte.