NLR Potet

10.02.2015 (Oppdatert: 12.05.2017) ,  Mette Feten

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving i produksjon av potet

 

> NLR Potet Rådgivingsavtale

NLR Potet Rådgivingsavtale er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging innen potetproduksjonen din

 

> NLR Potet Grupperåd

NLR Potet Grupperåd er tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap

 

> NLR Potet Settepotetsjekk

NLR Potet Settepotetsjekk er tilbud til deg som er potetprodusent og som ønsker å ha kontroll av innkjøpte sertifiserte settepoteter for å undersøke om de har god nok kvalitet

 

Potetrådgivere

I Norsk Landbruksrådgiving er det 26 rådgivere som tilbyr rådgiving innenfor potet. Disse dekker det meste av landet, fra Agder til Finnmark.Disse rådgiverne har et tett samarbeid koordinert av fagkoodinator i potet, Borghild Glorvigen, og Fagutvalget for potet i Norsk Landbruksrådgiving.

> Finn din potetrådgiver

> Oversikt over potetrådgivere (pdf)

 

Rådgivingstilbud innen HMS 

> NLR HMS Potet

Tilbud om HMS-rådgiving ved produksjon av potet