NLR Potet Grupperåd

10.02.2015 (Oppdatert: 12.01.2021)

NLR Potet Grupperåd er et tilbud om faglige samlinger, for eksempel markdager, med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.

Målet med NLR Potet Grupperåd er økt kompetanse og nettverksbygging.

Dette er et tilbud om møteplass for faste faggrupper gjennom sesongen. Det vil være minst tre samlinger og flest ute på felt i vekstsesongen.

Tema på samlingene er aktuelle problemstillinger som vil variere gjennom sesongen.

Du som potetprodusent kan være med både å ta opp aktuelle problemstillinger og forme samlingene.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.