NLR Potet Rådgivingsavtale

(Oppdatert: 12.01.2021)

NLR Potet Rådgivingsavtale er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging i potetproduksjonen din.

Målsetting for NLR Potet Rådgivingsavtale er gjennom individuell rådgiving å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og samtidig gi råd til deg som potetprodusent om prioritering av arbeidsoppgaver. Gjennom individuell rådgiving kan vi være en sparringspartner.

Det inngås en egen arbeidsavtale mellom deg som gårdbruker og landbruksrådgivingen før arbeidet settes i gang. I avtalen framkommer det tydelig hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode.

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.