NLR Potet Settepotetsjekk

10.02.2015 (Oppdatert: 29.06.2016) ,  Mette Feten

Et tilbud til deg som er potetprodusent og som ønsker å ha kontroll av innkjøpte sertifiserte settepoteter for å undersøke om de har god nok kvalitet.

 

Målsetting for NLR Settepotetsjekk er å dokumentere avvik i kvalitet på sertifiserte
settepoteter opp mot krav i Forskrift om settepoteter.

Kontrollen utfører vi ute hos deg.

Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon.