Potetrådgivere

21.05.2015 (Oppdatert: 18.04.2018) ,  Mette Feten

 

Her finner du oversikt over rådgivere innenfor potetproduksjon i Norsk Landbruksrådgiving, NLR. Ta kontakt med din lokale rådgiver!

Klikk på navn for kontaktinformasjon

 

Fagkoordinator

Borghild Glorvigen, NLR

 

Nord-Norge

Marit Dyrhaug, NLR Nord Norge

Anne Marit Isachsen, NLR Nord Norge

Ingrid Myrstad, NLR Nord Norge

 

Midt-Norge

Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest

Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag

Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag

 

Vestlandet

Arne Vagle, NLR Rogaland

Aleksander Skjerping Mo, NLR Vest 

Gunnlaug Røhte, NLR Vest

 

Østlandet

Hilde Olsen, NLR Øst 

Per Hammerstad, NLR Innlandet

Vidar Westum, NLR Innlandet

Jan Erik Mæhlum, NLR Innlandet

Eva Cecilie Gihle, NLR Innlandet 

Per-Ivar Hanedalen, NLR Østafjells

Siri Abrahamsen, NLR Viken

 

Sørlandet 

Sigbjørn Leidal, NLR Agder