Ledige stillinger

28.04.2017 (Oppdatert: 22.03.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet søker

Rådgiver innenfor grønnsaker og potet

i full, fast stilling med kontorsted Lena i Oppland.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder grønnsaker og potet Vidar Westum, eller daglig leder Gudrun Fodstad.

Søknadsfrist: snarest 

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge søker

Rådgiver i presisjonslandbruk og maskinteknikk

i full stilling med arbeidssted etter nærmere avtale på ett av dagens kontorsteder.

For mer info, kontakt prosjektleder i maskinteknikk og presisjonslandbruk, Jogeir M. Agjeld, tlf. 90 64 65 53, eller daglig leder i NLR Nord Norge, Torill Monsen-Abelseth, tlf. 91 73 74 06.

Søknadsfrist: 1. april 2019

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Øst søker

Rådgiver i presisjonslandbruk og maskinteknikk

med kontorsted fortrinnsvis på Hvam, men andre kontorsteder kan diskuteres.

Søknad med CV og relevante vedlegg sendes daglig leder Tor Anton Guren i Norsk Landbruksrådgiving Øst, Vestre Huggenesvei 111, 1580 Rygge, tlf. 481 63 090, e-post: tor.guren@nlr.no

Søknadsfrist: 16. april 2019

Kompetanse for framtida

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. NLR består av ti regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet med administrasjon på Ås i Akershus. Vi er eid av 29.000 medlemmer og har 330 dyktige medarbeidere over hele landet.

 

NLR er bindeledd mellom forskningen og landbruket. Vi deltar i mange FoU-prosjekter og utfører årlig omkring 800 feltforsøk, de fleste hos medlemmene. Våre fagområder er agronomi, grovfôr, korn, poteter, grønnsaker, frukt, bær, veksthus, økologisk landbruk, miljø, klima, kulturlandskap, økonomi, HMS, næringsutvikling, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonsjordbruk, hydroteknikk, jord, gjødsling, plantevern m.m.

 

NLR har stadig behov for nye teknikere med fagskoleutdanning i landbruk, og rådgivere med bachelor- eller mastergrad i plantevitenskap, husdyrvitenskap, agroøkologi, teknikk, økonomi eller andre fag. Noen starter som teknikere og utvikler seg til å bli rådgivere gjennom vår egen rådgiverutdanning, NLR Rådgiverskolen.

 

Behovet for kompetanse innenfor våre fagområder blir enda større i årene som kommer. Har du lyst på en spennende jobb med utvikling og formidling av ny kunnskap, praktisk og teoretisk arbeid - i tett kontakt med landbruket? Da er NLR noe for deg.



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.