Ledige stillinger

28.04.2017 (Oppdatert: 19.10.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet søker

Rådgiver grovfôr 

i 80 prosent stilling, med kontorsted Trysil, Hedmark

For mer info, kontakt daglig leder Gudrun Fodstad, 995 93 108, eller fagleder grovfôr Rune Granås, 911 74 127.

Søknad med attester sendes til gudrun.fodstad@nlr.no

Søknadsfrist 1. november 2018

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Viken søker

Forsøkstekniker

i inntil 100 prosent stilling (100 prosent i vekstsesongen) med arbeidssted Lier, Buskerud.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt teamleder Gaute Myren, tlf. 905 07 087, rådgiver Hans Håkon Helmen, tlf. 414 27 964, eller daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.

Skriftlig søknad og CV sendes til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «Forsøkstekniker», eller e-post til viken@nlr.no.

Søknadsfrist: 5. november 2018

 

 

Norsk Landbruksrådgiving har i sentralenheten ledig fast, 100 prosent stilling som  

HR-rådgiver/HR-sjef

med kontorplassering fortrinnsvis på Ås, Akershus. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Jakob Simonhjell, telefon 90 52 67 14, eller økonomi- og administrasjonssjef Jon Fredrik Strandrud, telefon 92 01 35 80.  

Søknad med CV sendes Norsk Landbruksrådgiving, Osloveien 1, 1433 Ås, eller på e-post: hr@nlr.no

Søknadsfrist: 5. november 2018 

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Vest SA søkjer

Rådgjevar i jord- og plantekultur, grovfôrdyrking

i 100 prosent stilling, knytt til kontoret i Ørsta, Møre og Romsdal.

For meir informasjon om stillinga, kontakt fagleiar jordbruk Dag-Arne Eide, dag-arne.eide@nlr.no, 95 81 27 90, eller dagleg leiar Liv Lyngstad, liv.lyngstad@nlr.no, 98 24 58 30.

Søknaden skal sendast på e-post til NLR Vest SA, vest@nlr.no

Søknadsfrist: 1. desember 2018

Kompetanse for framtida

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. NLR består av ti regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet med administrasjon på Ås i Akershus. Vi er eid av 29.000 medlemmer og har 330 dyktige medarbeidere over hele landet.

 

NLR er bindeledd mellom forskningen og landbruket. Vi deltar i mange FoU-prosjekter og utfører årlig omkring 800 feltforsøk, de fleste hos medlemmene. Våre fagområder er agronomi, grovfôr, korn, poteter, grønnsaker, frukt, bær, veksthus, økologisk landbruk, miljø, klima, kulturlandskap, økonomi, HMS, næringsutvikling, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonsjordbruk, hydroteknikk, jord, gjødsling, plantevern m.m.

 

NLR har stadig behov for nye teknikere med fagskoleutdanning i landbruk, og rådgivere med bachelor- eller mastergrad i plantevitenskap, husdyrvitenskap, agroøkologi, teknikk, økonomi eller andre fag. Noen starter som teknikere og utvikler seg til å bli rådgivere gjennom vår egen rådgiverutdanning, NLR Rådgiverskolen.

 

Behovet for kompetanse innenfor våre fagområder blir enda større i årene som kommer. Har du lyst på en spennende jobb med utvikling og formidling av ny kunnskap, praktisk og teoretisk arbeid - i tett kontakt med landbruket? Da er NLR noe for deg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.