Ledige stillinger

28.04.2017 (Oppdatert: 12.03.2018)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) består av ti regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet med administrasjon på Ås. Vi er eid av 29.000 medlemmer og har 360 dyktige medarbeidere over hele landet. NLR utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov.

NLR er bindeledd mellom forskningen og landbruket. Våre fagområder er agronomi, grovfôr, korn, poteter, grønnsaker, frukt, bær, veksthus, økologisk landbruk, miljø, klima, kulturlandskap, økonomi, HMS, næringsutvikling, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonsjordbruk, hydroteknikk, jord, gjødsling, plantevern m.m.

NLR har stadig behov for nye teknikere med fagskoleutdanning i landbruk, og rådgivere med bachelor- eller master-grad i plantevitenskap, husdyrvitenskap, agroøkologi, teknikk, økonomi eller andre fag. Mange starter som teknikere og utvikler seg til å bli rådgivere gjennom vår egen rådgiverutdanning, NLR-skolen.

Behovet for kompetanse innenfor våre fagområder blir enda større i årene som kommer. Har du lyst på en spennende jobb med utvikling og formidling av ny kunnskap, praktisk og teoretisk arbeid - i tett kontakt med landbruket? Da er NLR noe for deg.

 

NLR Innlandet søker

Prosjektmedarbeider/tekniker

Fast, 50 prosent stilling innenfor fagområdet frukt og bær

Søknadsfrist: 15. mars 2018

 

NLR Vest søker 

3-årig prosjektstilling (100 %) som rådgjevar i presisjonslandbruk og maskintekniske fag

Søknadsfrist: 25. mars 2018

 

NLR søker  

Kommunikasjons- og markedssjef

Søknadsfrist: 3. april 2018

 

NLR Trøndelag søker

Daglig leder

Søknadsfrist: 4. april 2018

 

NLR Rogaland søker

Assisterande dagleg leiar

Søknadsfrist: 6. april 2018