Ledige stillinger

28.04.2017 (Oppdatert: 04.04.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet søker

Rådgiver innenfor grønnsaker og potet

i full, fast stilling med kontorsted Lena i Oppland.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder grønnsaker og potet Vidar Westum, eller daglig leder Gudrun Fodstad.

Søknadsfrist: snarest 

  

 

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA søker

Rådgiver presisjonslandbruk

Ved spørsmål om stillingen, kontakt teamleder Håvar Hanger, 958 07 387.

Søknadsfrist: snarest

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA søker

Rådgiver hydroteknikk

Ved spørsmål om stillingen, kontakt teamleder Håvar Hanger, 958 07 387.

Søknadsfrist: 14. april 2019

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA søker

Rådgiver økonomi og strategi

Ved spørsmål om stillingen, kontakt teamleder økonomi Per Helge Haugdal, 916 43 074.

Søknadsfrist: 14. april 2019

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA søker

Teamleder og rådgiver HMS

Ved spørsmål om stillingen, kontakt teamleder HMS Geir Schiefloe, 906 74 470

Søknadsfrist: 14. april 2019

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Øst søker

Rådgiver i presisjonslandbruk og maskinteknikk

med kontorsted fortrinnsvis på Hvam, men andre kontorsteder kan diskuteres.

Søknad med CV og relevante vedlegg sendes daglig leder Tor Anton Guren i Norsk Landbruksrådgiving Øst, Vestre Huggenesvei 111, 1580 Rygge, tlf. 481 63 090, e-post: tor.guren@nlr.no

Søknadsfrist: 16. april 2019

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells søker

Rådgiver grovfôr

i full stilling, med kontorsted primært i Telemark.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Magne Heddan, 95 20 79 80, magne.heddan@nlr.no

Søknad sendes samme e-postadresse.

Søknadsfrist: 22. april 2019

Kompetanse for framtida

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. NLR består av ti regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet med administrasjon på Ås i Akershus. Vi er eid av 29.000 medlemmer og har 330 dyktige medarbeidere over hele landet.

 

NLR er bindeledd mellom forskningen og landbruket. Vi deltar i mange FoU-prosjekter og utfører årlig omkring 800 feltforsøk, de fleste hos medlemmene. Våre fagområder er agronomi, grovfôr, korn, poteter, grønnsaker, frukt, bær, veksthus, økologisk landbruk, miljø, klima, kulturlandskap, økonomi, HMS, næringsutvikling, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonsjordbruk, hydroteknikk, jord, gjødsling, plantevern m.m.

 

NLR har stadig behov for nye teknikere med fagskoleutdanning i landbruk, og rådgivere med bachelor- eller mastergrad i plantevitenskap, husdyrvitenskap, agroøkologi, teknikk, økonomi eller andre fag. Noen starter som teknikere og utvikler seg til å bli rådgivere gjennom vår egen rådgiverutdanning, NLR Rådgiverskolen.

 

Behovet for kompetanse innenfor våre fagområder blir enda større i årene som kommer. Har du lyst på en spennende jobb med utvikling og formidling av ny kunnskap, praktisk og teoretisk arbeid - i tett kontakt med landbruket? Da er NLR noe for deg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.