Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har fra 2017 elleve regionale rådgivingsenheter, 360 rådgivere og mer enn 100 kontorsteder over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringer norske bønder møter. Vi er bindeledd mellom forskningen og landbruket, og rådgir 29.000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten. NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vår visjon er Kompetanse for framtida.