Bli medlem

18.09.2009 (Oppdatert: 16.06.2017)

Hva oppnår du som medlem?

  • Rådgiving om plantedyrking ut fra klima, rammebetingelser og gårdens muligheter
  • Hjelp til å sette opp gjødslingsplan og ta jordprøver
  • Rådgiving til forbedring av produktkvalitet og valg som påvirker økonomiske resultater
  • Rådgiving i forbindelse med å utnytte gårdens ressurser bedre
  • Rådgiving innen økologisk/miljørettet landbruk
  • Muligheter for å være med på gårdsbesøk, faglige møter, studiereiser, kurs, markdager mm.
  • Tilgang til dyrkingsveiledninger, forsøksmeldinger og medlemsskriv

Hvem kan bli medlem?
Alle næringsdrivende innen jord- og hagebruk kan bli medlem av en eller flere regionale rådgivingsenheter. 

Hvordan kan jeg bli medlem?
Kontakt rådgivingsenheten i din region. 

> Her finner du oss