Kalender:

27.10 Sluttseminar ØKOKORN-prosjektet

Påmeldingsfrist er 24. oktober kl. 1200

03.11 - 04.11 Halogalandssamlinga 2016 - Framtidbonden opp og frem

Påmelding 20. oktober

Vis hele kalenderen ›

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.